Συμβατικός συνεργάτης

Η σύμβαση ναύλωσης συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας ναύλωσης (ναυλωμένη εταιρεία) και του ναυλωτή μέσω του πρακτορείου.

Πληρωμή, ανάληψη, αποτυχία του ναυλωτή

 1. Το καθορισμένο ποσό της τιμής ναύλωσης οφείλεται κατά τη σύναψη της σύμβασης, το υπόλοιπο – εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη σύμβαση – έξι εβδομάδες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Η απόδειξη πληρωμής πρέπει να γίνει έως την καθορισμένη ημερομηνία.
 1. Δεν ισχύει
 1. Εάν ο ναυλωτής δεν μπορεί να ξεκινήσει τη ναύλωση, θα το ενημερώσει αμέσως. Εάν ένας αντικαταστάτης ναύλος είναι επιτυχής, ο ναυλωτής λαμβάνει τις πληρωμές του μείον αποζημίωση τουλάχιστον 20% της τιμής ναύλωσης, οπότε ο ναυλωτής είναι ελεύθερος να παράσχει αποδείξεις ότι πράγματι σημειώθηκε καμία ή λιγότερη ζημία. Διαφορετικά, η εταιρεία ναύλωσης δικαιούται ολόκληρη την χρέωση ναύλωσης. Συνιστάται ανεπιφύλακτα ο ναυλωτής να συνάψει ασφάλιση ακύρωσης ταξιδιού. Η εταιρεία θα χαρεί να σας στείλει μια προσφορά για τη σχετική ασφάλιση.
 1. Εάν ο ναυλωτής δεν πληρώσει εντός των καθορισμένων ημερομηνιών, η εταιρεία ναύλωσης μπορεί να αποχωρήσει από τη σύμβαση.

Υποχρεώσεις της εταιρείας ναύλωσης

 1. Το κρατημένο σκάφος θα παραδοθεί στον ναυλωτή καθαρό, έτοιμο να πλεύσει, αξιόπλοιο και με πλήρη δεξαμενή.
 1. Εάν το κρατημένο σκάφος δεν μπορεί να παραδοθεί κατά την ημερομηνία που συμφωνήθηκε στη σύμβαση ναύλωσης (π.χ. λόγω μέσου όρου, ακατάλληλου λόγω ατυχήματος κατά τη διάρκεια της προ-ναύλωσης κ.λπ.), η εταιρεία ναύλωσης μπορεί να παράσχει ένα αντίστοιχο σκάφος αντικατάστασης. Τυχόν αξιώσεις εγγύησης παραμένουν ανεπηρέαστα στο βαθμό που οι τροποποιημένες υπηρεσίες είναι ελαττωματικές.

Ο ναυλωτής διαβεβαιώνει και αναλαμβάνει τα εξής:

 1. να τηρούμε τις αρχές του καλού ναυτικού.
 1. για να κυριαρχήσετε το ναυτικό και να έχετε επαρκή εμπειρία στη διαχείριση ενός σκάφους ή να παρέχετε στον υπεύθυνο κυβερνήτη αυτά τα χαρακτηριστικά. Εάν ο ναυλωτής ή ο πλοίαρχος του δεν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ή πιστοποιητικό επάρκειας για να οδηγήσει το σκάφος στη συμφωνημένη κατηγορία σκαφών, η εταιρεία ναύλωσης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να παραδώσει το σκάφος διατηρώντας παράλληλα την τιμή ναύλωσης ή να κανονίσει πλοίαρχος με έξοδα του ναυλωτή.
 1. για την τήρηση των νομικών κανονισμών μιας χώρας υποδοχής και για εγγραφή και κατάργηση εγγραφής στον πλοίαρχο του λιμανιού.
 1. να μην χρησιμοποιείτε το σκάφος για εμπορικούς σκοπούς, να μην παίρνετε άγνωστους επιβάτες μαζί τους, να μην αφήνετε ή να ενοικιάζετε το σκάφος σε τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας ναύλωσης και να μην μεταφέρετε επικίνδυνα αντικείμενα ή ουσίες.
 1. να εγκαταλείψετε την αντίστοιχη θαλάσσια περιοχή της εταιρείας ναύλωσης μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας ναύλωσης.
 1. να μην κάνετε αλλαγές στο πλοίο ή στον εξοπλισμό.
 1. Για τη φροντίδα του σκάφους και του εξοπλισμού, να εισέρχεστε στο σκάφος μόνο με τα παπούτσια σκαφών, για να διατηρήσετε το ημερολόγιο σε απλή μορφή, για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της περιοχής ιστιοπλοΐας πριν από την έναρξη του ταξιδιού, όπως και Β. Σχετικά με τα ρεύματα και τις μεταβολές της στάθμης του νερού σε δυνατούς ανέμους.
 1. με δημοφιλή δυναμικά ανέμου από 7 Bft. να μην φύγετε από το προστατευτικό λιμάνι.
 1. για να επιστρέψετε το σκάφος σε τέλεια, τακτοποιημένη, φωτισμένη και πλήρως τροφοδοτούμενη κατάσταση, διαφορετικά ο ανεφοδιασμός και η εκκαθάριση θα χρεωθούν και θα αφαιρεθούν από την κατάθεση.
 1. για άμεση ειδοποίηση της εταιρείας ναύλωσης (μέσω τηλεφώνου ή τηλεγράφου) σε περίπτωση ζημιών, συγκρούσεων, μέσων ατυχημάτων ή άλλων έκτακτων συμβάντων. Σε περίπτωση βλάβης στο πλοίο ή σε άτομα, να κάνετε εγγραφή και να εξασφαλίσετε αντεπιβεβαίωση από τον πλοίαρχο του λιμανιού, γιατρό κ.λπ.
 1. Σε περίπτωση μέσου όρου ή παρόμοιων περιπτώσεων, να έχετε πάντα το ρυμουλκό του σκάφους στη δική του γραμμή και να μην συνάπτει συμφωνίες σχετικά με το κόστος ρυμούλκησης ή διάσωσης.
 1. Για να ελέγξετε την κατάσταση του πλοίου και την πληρότητα του εξοπλισμού και του αποθέματος κατά την παράδοση και επιστροφή (λίστα ελέγχου) και να το επιβεβαιώσετε με την υπογραφή του.
 1. Αναφέρετε αμέσως παράπονα σχετικά με το σκάφος στη βάση του σκάφους και σημειώστε τα στο πρωτόκολλο παράδοσης ή επιστροφής. Τα παράπονα που εμφανίζονται αργότερα εξαιρούνται.
 1. για την υπογραφή νομικά απαιτούμενων συμβάσεων ναύλωσης της ναυλωμένης εταιρείας. Αυτό ισχύει για την ναύλωση στην Ελλάδα, όπου ο ναυλωτής πρέπει να υπογράψει τις ελληνικές συμβάσεις ναύλωσης που εκδίδονται από το υπουργείο. Αυτά θα σας σταλούν μαζί με μια γερμανική μετάφραση πριν από την ναύλωση σας.

Επισκευές και παρακολούθηση κινητήρα και υδροσυλλεκτών

 1. Οι επισκευές απαιτούν γενικά την έγκριση της εταιρείας ναύλωσης. Ανταλλακτικά πρέπει να διατηρούνται σε κάθε περίπτωση. Τα έξοδα για επισκευές που ήταν αναγκαίες λόγω υλικής φθοράς θα επιστραφούν από την εταιρεία ναύλωσης κατά την υποβολή του παραστατικού τιμολογίου.
 1. Η στάθμη λαδιού, το νερό ψύξης και οι υδροσυλλέκτες πρέπει να ελέγχονται καθημερινά από τον ναυλωτή. Οι ζημιές που προκαλούνται από τον κινητήρα σε στεγνή κατάσταση δεν είναι ασφαλισμένες σε καμία περίπτωση και βαρύνουν τον ναυλωτή. Ομοίως, ο κινητήρας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κεκλιμένη θέση κάτω από πανιά πάνω από 10 μοίρες, καθώς ο κινητήρας δεν δέχεται νερό ή λάδι .

Παραίτηση του ναυλωτή ή μείωση της τιμής ναύλωσης σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης ή ελαττωμάτων

 1. Εάν το γιοτ ή τουλάχιστον ένα ισοδύναμο γιοτ αντικατάστασης δεν διατεθεί εγκαίρως από την εταιρεία ναύλωσης έως την ημερομηνία που συμφωνήθηκε στη σύμβαση ναύλωσης, ο ναυλωτής μπορεί να αποσυρθεί από αυτήν τη σύμβαση το νωρίτερο 48 ώρες μετά με πλήρη επιστροφή όλων πληρωμές. Με διάρκεια ναύλωσης δύο ή περισσότερες εβδομάδες, η περίοδος αυξάνεται σε 72 ώρες.
 1. Εξαιρούνται περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης, εκτός από πρόθεση και βαριά αμέλεια. Εάν ο ναυλωτής δεν αποχωρήσει από τη σύμβαση, διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του αναλογικού τέλους ναύλωσης για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το πλοίο άρχισε να λειτουργεί αργότερα.
 1. Ζημιά στο σκάφος και τον εξοπλισμό που δεν επηρεάζει την αξιοπλοΐα του σκάφους και που επιτρέπουν στο σκάφος να συνεχίσει να χρησιμοποιείται δεν σας δίνει δικαίωμα σε μείωση της τιμής ή ταξίδι επιστροφής

Ευθύνη της εταιρείας ναύλωσης

 1. Η εταιρεία ναύλωσης ευθύνεται μόνο για τον ναυλωτή για ζημία που υπέστη ως αποτέλεσμα εσκεμμένης πρόθεσης και βαριάς αμέλειας εκ μέρους της εταιρείας ναύλωσης. Οι σωματικοί τραυματισμοί εξαιρούνται από την αποποίηση ευθυνών.
 1. Η εταιρεία ναύλωσης δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ανακρίβειες, αλλαγές και σφάλματα στο ναυτικό βοηθητικό υλικό που διατίθεται, όπως Β. Ναυτικοί χάρτες, εγχειρίδια, πυξίδα, ανιχνευτής κατεύθυνσης ραδιοφώνου κ.λπ.
 1. Το σκάφος φέρει ευθύνη και πλήρως ολοκληρωμένη ασφάλιση. Η περίσσεια ασφάλισης σε περίπτωση ζημίας αντιστοιχεί στο ποσό της κατάθεσης που πρέπει να κατατεθεί (εκτός από βαριά αμέλεια). Η προκαταβολή πρέπει επίσης να καταβληθεί εάν οργανωθεί ένας επαγγελματίας πλοίαρχος από την εταιρεία ναύλωσης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του σκάφους και για ζημίες που προκλήθηκαν από αυτόν, αλλά όχι για ζημιές που προκλήθηκαν από τους επισκέπτες.

Ευθύνη της εταιρείας

Ως διαμεσολαβητής, ο οργανισμός ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια ή εκ προθέσεως παραβίαση καθηκόντων στη μεσάζουσα υπηρεσία.

Ευθύνη του ναυλωτή

 1. Για πράξεις και παραλείψεις του ναυλωτή, για τους οποίους ο ναυλωτής θεωρείται υπεύθυνος από τρίτα μέρη, ο ναυλωτής διατηρεί την εταιρεία ναύλωσης απαλλαγμένη από όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το ιδιωτικό και ποινικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών και των δικαστικών διώξεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο ναυλωτής αναλαμβάνει το σκάφος με δική του ευθύνη. Εκτός από την περίπτωση σκόπιμης συμπεριφοράς ή βαρείας αμέλειας, η εταιρεία ναύλωσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτόν ή για οποιοδήποτε άλλο άτομο στο πλοίο.
 1. Εάν ο ναυλωτής αφήσει το σκάφος σε διαφορετική τοποθεσία από εκείνη που συμφωνήθηκε, για οποιονδήποτε λόγο, ο ναυλωτής φέρει όλα τα έξοδα για την επιστροφή του σκάφους στο νερό ή στη γη. Εάν ο επαναπατρισμός του σκάφους υπερβαίνει την περίοδο ναύλωσης, το σκάφος θεωρείται ότι επιστρέφεται από τον πελάτη μόνο όταν φτάνει στο συμφωνημένο λιμάνι επιστροφής.
 1. Η καθυστερημένη επιστροφή του πλοίου οδηγεί σε αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρείας ναύλωσης. Η σύμβαση ναύλωσης θεωρείται γενικά ότι παρατείνεται έως ότου επιστραφεί το σκάφος.
 1. Επισημαίνεται ότι η σύναψη συνολικής ασφάλισης από την εταιρεία ναύλωσης δεν οδηγεί σε εξαίρεση από την ευθύνη του ναυλωτή για ζημίες που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση ή για τις οποίες η ασφάλιση διατηρεί ρητά το δικαίωμα να προσφύγει στον ναυλωτή – έχει κρατήσει. Αυτό ισχύει ιδίως για ζημίες που προκαλούνται από βαριά αμέλεια, εσκεμμένη παράβαση ή μη συμμόρφωση με τους συμβατικούς όρους, καθώς και τυχόν επακόλουθη ζημία.
 1. Οι όροι του ασφαλιστή, οι οποίοι θα σταλούν κατόπιν αιτήματος, αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. Η έκπτωση ανά απαίτηση βαρύνει τον ναυλωτή και ενδέχεται να διαφέρει από την καταβληθείσα προκαταβολή. Εάν το σκάφος και ο εξοπλισμός επιστραφούν χωρίς ελαττώματα, η προκαταβολή θα επιστραφεί αμέσως. Η ζημιά και η ζημιά θα αντισταθμιστούν από την κατάθεση. Τυχόν έξοδα που δεν καλύπτονται από την κατάθεση πρέπει να επιστραφούν αμέσως στην εταιρεία ναύλωσης.

Η εταιρεία ναύλωσης συνιστά ρητά στον ναυλωτή να συνάψει εκτεταμένη ασφάλιση ευθύνης πλοιάρχου (η οποία ρυθμίζει την ευθύνη του πληρώματος μεταξύ τους και την αποζημίωση για ζημία στο ναυλωμένο σκάφος σε περίπτωση αποδεδειγμένης βαρείας αμέλειας) και τη σύναψη επακόλουθης ασφάλισης ζημιών Το πρακτορείο θα χαρεί να σας στείλει μια προσφορά για την κατάλληλη ασφάλιση.

Μεικτές / παρεπόμενες συμφωνίες / ρήτρα πληροφοριών / χωριστότητας

 1. Η παράταση του χρόνου ναύλωσης είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση της εταιρείας ναύλωσης. Δεν θα επιστραφούν καθυστερήσεις λόγω επισκευών που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο ναύλωσης.
 1. Σε περίπτωση εμφανών σφαλμάτων στον υπολογισμό του καθορισμένου τέλους χρήσης και των πρόσθετων, η εταιρεία ναύλωσης και ο ναυλωτής έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να διορθώσουν το τέλος χρήσης σύμφωνα με τον έγκυρο τιμοκατάλογο χωρίς να επηρεάζουν τη νομική ισχύ του αυτήν τη σύμβαση.
 1. Οι προφορικές υποσχέσεις και οι δευτερεύουσες συμφωνίες επιτρέπονται μόνο μετά από γραπτή επιβεβαίωση από την εταιρεία ναύλωσης. Οι πληροφορίες παρέχονται από όσα γνωρίζουμε, αλλά χωρίς εγγύηση.
 1. Η αναποτελεσματικότητα των μεμονωμένων κανονισμών δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του υπόλοιπου συμβολαίου. Τα μέρη συμφωνούν να αντικαταστήσουν τον αναποτελεσματικό κανονισμό με αυτούς τους αποτελεσματικούς κανονισμούς που πλησιάζουν όσο το δυνατόν πλησιέστερα.

Τόπος δικαιοδοσίας, εφαρμοστέο δίκαιο

Σε περίπτωση αξιώσεων κατά του οργανισμού, ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα του οργανισμού. Σε περίπτωση αξιώσεων κατά της εταιρείας ναύλωσης, ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η καταστατική έδρα της εταιρείας ναύλωσης. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί ο νόμος στην έδρα της εταιρείας ναύλωσης.