Είμαστε ευτυχείς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία του απορρήτου σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας είναι σημαντική για εμάς.

Ως πάροχος του ιστότοπου www.cosmos-yachting.de , η Cosmos Yachting (εφεξής: Cosmos Yachting) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προστασία των δεδομένων πολύ σοβαρά και σχεδιάζει τον ιστότοπό σας με τέτοιο τρόπο ώστε να συλλέγονται, να επεξεργάζονται και να χρησιμοποιούνται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα. Σε καμία περίπτωση δεν θα ενοικιαστούν ή θα πωληθούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη ή υπάρχουσα συμβατική σχέση, δεν θα χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Στην Cosmos Yachting, μόνο εκείνα τα άτομα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται αυτά τα δεδομένα για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους στον αρμόδιο φορέα, οι οποίοι ενημερώνονται για τις νομικές διατάξεις για την προστασία δεδομένων και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (άρθρο 5 του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων της ΕΕ (EU GDPR)) για συμμόρφωση με αυτούς. Η συλλογή, επεξεργασία, χρήση και διαβίβαση των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 EU-GDPR, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή συμβατικής σχέσης μεταξύ της Cosmos Yachting, ως υπεύθυνου φορέα, και επισκέπτης, ως ενδιαφερόμενος.

Εάν υπάρχει η επιλογή εισαγωγής προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διευθύνσεις email, ονόματα, διευθύνσεις) στον ιστότοπο, η εισαγωγή αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται εθελοντικά. Η χρήση και η πληρωμή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται – εάν και μέχρι τώρα τεχνικά εφικτή και λογική – χωρίς προσδιορισμό τέτοιων δεδομένων ή υπό προδιαγραφή ανωνυμοποιημένων δεδομένων ή ψευδωνύμου. Δεν επιτρέπεται η χρήση των δεδομένων επαφής που δημοσιεύονται στο αποτύπωμα ή συγκρίσιμων πληροφοριών, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτους για την αποστολή πληροφοριών που δεν έχουν ζητηθεί ρητά. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να λάβουμε νομικά μέτρα εναντίον αποστολέων των λεγόμενων ανεπιθύμητων μηνυμάτων που παραβιάζουν αυτήν την απαγόρευση.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί για τη χρήση μεμονωμένων υπηρεσιών στον ιστότοπό μας, οι οποίες στην περίπτωση αυτή εξηγούνται ξεχωριστά παρακάτω. Τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.) θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από εμάς σύμφωνα με τις διατάξεις της γερμανικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα είναι προσωπικά εάν μπορούν να εκχωρηθούν με σαφήνεια σε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Η νομική βάση της προστασίας δεδομένων βρίσκεται στον Ομοσπονδιακό Νόμο Προστασίας Δεδομένων (BDSG) και στον Νόμο περί Τηλεμέσων (TMG). Οι ακόλουθοι κανονισμοί σας ενημερώνουν για τον τύπο, το πεδίο και τον σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον πάροχο.

Αποθήκευση δεδομένων

Τα δεδομένα σας, όπως όνομα, διεύθυνση, κρατημένα σκάφη και σχετικές έρευνες ναύλωσης, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, αποδείξεις πληρωμής, άδειες ιστιοπλοΐας, λίστες πληρώματος και έγγραφα ταυτότητας θα αποθηκευτούν μέχρι νεωτέρας. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει των νομικών διατάξεων του § 96 Abs 3 TKG καθώς και του Άρθρου 6 Abs 1 lit a (συγκατάθεση) ή / και lit b (απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης) του GDPR.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, όλα τα δεδομένα από τη συμβατική σχέση θα αποθηκευτούν μέχρι τη λήξη της περιόδου φορολογικής παρακράτησης (7 έτη), ακόμη και αν ανακαλείται.

Έχουμε λάβει τα μέγιστα μέτρα για την ασφάλεια δεδομένων πελατών, όπως κρυπτογράφηση EV SSL για όλες τις επικοινωνίες email και ιστότοπων, κρυπτογράφηση AES των δεδομένων και χρήση λύσεων προστασίας τείχους προστασίας και προστασίας από ιούς τελευταίας τεχνολογίας.

Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου μπορεί να έχει κενά ασφαλείας και επομένως είναι αδύνατη η πλήρης προστασία έναντι πρόσβασης τρίτων.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στον ιστότοπό μας για να αναγνωρίσουμε την πολλαπλή χρήση της προσφοράς μας από τον ίδιο κάτοχο σύνδεσης χρήστη / διαδικτύου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας και των προσφορών μας και για την αποθήκευση των προσωπικών σας ρυθμίσεων. Αυτά είναι κυρίως τα λεγόμενα “cookie περιόδου λειτουργίας” που διαγράφονται μετά την επίσκεψή σας.

Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookie ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας ανάλογα (π.χ. Firefox < / a>, Chrome και Internet Explorer ); Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας στο σύνολό τους ή ακόμη και να καταστήσετε αδύνατη τη χρήση.

Δεδομένα διακομιστή

Για τεχνικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο σε εμάς ή στον πάροχο διαδικτυακού χώρου μας (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή):

  • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιήθηκε το λειτουργικό σύστημα
  • Ιστότοπος από τον οποίο επισκέπτεστε μας (διεύθυνση URL παραπομπής)
  • Ιστότοπος που επισκέπτεστε
  • Ημερομηνία και ώρα της πρόσβασής σας
  • Η διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP).

Αυτά τα ανώνυμα δεδομένα αποθηκεύονται ξεχωριστά από τυχόν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να έχετε παράσχει και δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο. Αξιολογούνται για στατιστικούς σκοπούς προκειμένου να είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τον ιστότοπό μας και τις προσφορές μας και να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τον εισβολέα σε περίπτωση επιθέσεων στην υποδομή μας (και πιθανώς τα δεδομένα σας!).

Ενημερωτικό δελτίο

Με το ενημερωτικό δελτίο μας σας ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις προσφορές ναύλωσης και πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές ναύλωσης. Για να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο μας, χρειάζεστε μια έγκυρη διεύθυνση email. Θα ελέγξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε εισαγάγει για να βεβαιωθούμε ότι είστε ο κάτοχος της καθορισμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ότι ο κάτοχος είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο (“double opt-in”). Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση IP σας και την ημερομηνία και ώρα της εγγραφής σας. Αυτό είναι απαραίτητο σε περίπτωση που κάποιος τρίτος κάνει κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο μας χωρίς να το γνωρίζετε, δηλαδή για να μας προστατεύσετε. Ως μέρος του ενημερωτικού δελτίου, συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τους συνδέσμους στους οποίους έχετε κάνει κλικ · αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται για να σας παρέχουν καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που σας αφορούν. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή.

Cosmos Yachting Kundenportal

Πύλη πελατών Cosmos Yachting

Σε μια προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης και κρυπτογραφημένη περιοχή του ιστότοπού μας, σας προσφέρουμε την ευκαιρία να δείτε τα δεδομένα της σύμβασής σας στο Διαδίκτυο και να μας στείλετε ηλεκτρονικά έγγραφα και δεδομένα συμμετεχόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη θα αποθηκευτούν για σκοπούς επεξεργασίας και προώθησης στον συμβατικό συνεργάτη ή την εταιρεία ναύλωσης.

Πληροφορίες / ανάκληση / διαγραφή

Λόγω του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και τη διόρθωσή τους, τον αποκλεισμό, τη διαγραφή ή την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε εσφαλμένα δεδομένα ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτός ο ισχυρισμός δεν αντιτίθεται σε μια νόμιμη απαίτηση διατήρησης.